Liepājas Universitātes studentu realizētie projekti

Interaktīvu uzdevumu komplekts "Pulkstenis" (2019)

Uzdevumu komplekts pirmskolas un sākumskolas jaunāko klašu skolēniem pulksteņa attēlotā laika izpratnes nostiprināšanai.
Materiālu veidojusi: LiepU studiju programmas "Informāciju tehnoloģija" 1. kursa studente Ilva Birzgale.

Interaktīvs mācību materiāls "Cilvēka organisms" (2018)

Mācību materiāls par cilvēka skeleta uzbūvi, muskuļiem un orgānu sistēmām.
Materiālu veidojusi: LiepU studiju programmas "Informāciju tehnoloģija" 1. kursa studente Līga Aizupiete.

Spēle "Gudrību pils" (2015)

Loģisko un algoritmisko domāšanu attīstošas spēles jaunāko klašu skolēniem.
Spēli veidojuši: LiepU studiju programmas "Jauno mediju māksla" un "Informāciju tehnoloģija" 1. kursa studenti Maija Dovkante, Dāvids Grižbovskis, Artjoms Petrušenko, Andrejs Semivragovs, Kintija Simute, Roberts Sotņikovs, Ivo Jēkabs Stūrmanis, Elīna Šneibe, Mārtiņš Vējš, Elīna Zaharāne, Milda Ziemane un Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore Inta Znotiņa.

Spēle "Piedzīvojums mežā" (2014)

Izglītojoša spēle jaunāko klašu skolēniem, programmēšanas pamatu apguvei.
Spēli veidojuši: LiepU studiju programmas "Jauno mediju māksla", "Informāciju tehnoloģija" un "Datorzinātnes" 1. kursa studenti Mārtiņš Dargužis, Kristīna Jelišenko, Svetlana Ļitvinova, Marta Matuzeviča, Andrejs Mivreņiks, Ivars Mucenieks, Linards Palācis un Raimonds Vēvers un Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektore Inta Znotiņa.

Spēle "Jautrā grāmata" (2013)

Izglītojoša spēle pirmskolas un jaunāko klašu skolēniem, kas ļauj apgūt skaitļus, alfabēta burtus, krāsu un figūru nosaukumus dzimtajā valodā (latviešu, krievu vai angļu) vai apgūt tos kādā no svešvalodām (angļu, krievu vai latviešu).
Spēli veidojuši: LiepU studiju programmas "Informācijas tehnoloģija" 1. kursa studenti Olga Tihomirova, Mārcis Būmeistars, Aivis Intenbergs, studiju programmas "Datorzinātnes" 1. kursa students Mārtiņš Šnepe un Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes lektore Inta Znotiņa.

Spēle "Izglāb UNILU!" tapusi sadarbībā ar Valsts Policijas Kurzemes reģiona pārvaldi (2011)

Izglītojoša spēle pamatskolas skolēniem par administratīvajiem notiekumiem un sodiem, kas tiek piemēroti par to neievērošanu.
Spēli veidojuši: LiepU studiju programmas "Jauno mediju māksla" 1. kursa studenti Zelma Dumpe, Rihards Vītols un studiju programmas "Datorzinātnes" 1. kursa students Ingus Štāls.

Spēle "Drošs ceļs" tapusi sadarbībā ar Valsts Policijas Kurzemes reģiona pārvaldi (2011)

Izglītojoša spēle, kas pārbauda, cik labi sākumskolas skolēni atpazīst ceļazīmēs.
Spēli veidojuši: LiepU studiju programmas "Jauno mediju māksla" 1. kursa studenti Dita Maļinovska, Daina Nuķe, Gatis Vaitovskis un studiju programmas "Datorzinātnes" 1. kursa students Gatis Mucenieks.

Spēle "Burtu režģis" tapusi sadarbībā ar Valsts Policijas Kurzemes reģiona pārvaldi (2011)

Spēle sākumskolas skolēniem
Spēli veidojuši: LiepU studiju programmas "Jauno mediju māksla" 1. kursa studentes Maija Demitere, Katrīna Rožukalne un studiju programmas "Datorzinātnes" 1. kursa students Jānis Strautiņš.

Interaktīvs mācību materiāls "Algoritmi" (2002)

Interaktīvs mācību materiāls pamatskolas skolēniem, kas skaidro algoritma jēdzienu.
Mācību materiālu veidojusi: LiepU studiju programmas "Informātikas didaktika" 2. kursa studente Inta Znotiņa.

Pēdējās izmaiņas: 21.06.2019.

Liepājas Universitātes
Dabas un inženierzinātņu fakultātes
lektore Inta Znotiņa, Mg.sc.educ.