ALGORITMI

 

Algoritms ir precīzs un nepārprotams priekšraksts jeb norādījums izpildītajam veikt kādu darbību virkni, lai sasniegtu norādīto mērķi vai atrisinātu uzdevumu.

Algoritma pierakstam jābūt sadalītam precīzos nošķirtos soļos, kur katrā solī ir paredzēts izpildīt vienu vienkāršu norādījumu. Katru šādu norādījumu sauc par komandu.

Katrs algoritms ir paredzēts kādam noteiktam izpildītājam - cilvēkam vai datoram. Algoritma pierakstam jābūt izteiktam formā, ko saprot izpildītājs. Algoritma izpildītāji var būt cilvēki, kā arī datori, roboti un citas tehniskas ierīces.

Algoritmu, kurš pierakstīts datoram "saprotamā" formā, sauc par programmu, bet programmu sastādīšanu par programmēšanu.

 

UZDEVUMS:

Sastādīt lidmašīnas algoritmu, tā, lai tā pārvietojoties tikai pa iekrāsotajām rūtiņām, veiktu vienu pilnu kustības loku un atgrieztos sākuma stāvoklī. Zināms, ka lidmašīnā iebūvētais robots prot izpildīt tikai divas komandas "TAISNI" - pārvietoties vienu rūtiņu uz priekšu (arī pa diagonāli) un "450 PA LABI" - pagriezties pa 450 pa labi un palikt uz vietas.

 

PALĪDZĪBA:

Ar pogu "TAISNI" un "450 PA LABI" palīdzību ievadi lidmašīnai domāto algoritmu. Pēc tam ar pogas "PA SOLIM" vai "STARTS" palīdzību vari pārbaudīt lidmašīnai domāto algoritmu un, izsekojot līdzi sarkanā kursora kustībai, noteikt, kurā vietā esi pieļāvis kļūdu. Poga "ATKĀRTOT" Ļauj lidmašīnu iedarbināt no jauna, bet poga "NO SĀKUMA" ļaus ievadīt jaunu algoritmu.

Algoritmus, kuri komandas izpilda tikai tādā secībā, kādā tās pierakstītas, sauc par lineāriem algoritmiem.

 

UZDEVUMS:

Sastādīt lidmašīnas algoritmu, tā, lai tā pārvietojoties tikai pa iekrāsotajām rūtiņām, veiktu vienu pilnu kustības loku un atgrieztos sākuma stāvoklī. Zināms, ka lidmašīnā iebūvētais robots prot izpildīt tikai divas komandas "TAISNI" - pārvietoties vienu rūtiņu uz priekšu (arī pa diagonāli) un "450 PA LABI" - pagriezties pa 450 pa labi un palikt uz vietas.

 

PALĪDZĪBA:

Ar pogu "TAISNI" un "450 PA LABI" palīdzību ievadi lidmašīnai domāto algoritmu. Pēc tam ar pogas "PA SOLIM" vai "STARTS" palīdzību vari pārbaudīt lidmašīnai domāto algoritmu un, izsekojot līdzi sarkanā kursora kustībai, noteikt, kurā vietā esi pieļāvis kļūdu. Poga "ATKĀRTOT" Ļauj lidmašīnu iedarbināt no jauna, bet poga "NO SĀKUMA" ļaus ievadīt jaunu algoritmu.

Vai pievērsāt uzmanību tam, ka algoritms sastāv it kā no divām daļām, kuras ir vienādas?

Algoritma daļu, kura tiek veikta vairākkārtīgi, sauc par ciklu.

 

 

UZDEVUMS:

Sastādīt lidmašīnas algoritmu, tā, lai tā pārvietojoties tikai pa iekrāsotajām rūtiņām, veiktu vienu pilnu kustības loku un atgrieztos sākuma stāvoklī. Zināms, ka lidmašīnā iebūvētais robots prot izpildīt tikai divas komandas "TAISNI" - pārvietoties vienu rūtiņu uz priekšu (arī pa diagonāli) un "450 PA LABI" - pagriezties pa 450 pa labi un palikt uz vietas.

 

PIEZĪME:

Ievadi tikai tās komandas, kuras nepieciešamas viena cikla izpildei un

neaizmirsti ievadīt skaitli, kurš norādīs, cik reizes pildīt ciklu.

 

PALĪDZĪBA:

Ar pogu "TAISNI" un "450 PA LABI" palīdzību ievadi lidmašīnai domāto algoritmu. Pēc tam ar pogas "PA SOLIM" vai "STARTS" palīdzību vari pārbaudīt lidmašīnai domāto algoritmu un, izsekojot līdzi sarkanā kursora kustībai, noteikt, kurā vietā esi pieļāvis kļūdu. Poga "ATKĀRTOT" Ļauj lidmašīnu iedarbināt no jauna, bet poga "NO SĀKUMA" ļaus ievadīt jaunu algoritmu.

© Inta Znotiņa 2002